NIEUWE CAMPAGNE – EUROPAWIJD HIJAB PROJEKT

NIEUWE CAMPAGNE – EUROPAWIJD HIJAB PROJEKT
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

2 Augustus 2003

NIEUWE CAMPAGNE – EUROPAWIJD HIJAB PROJEKT

Gelieve details te vinden van een nieuw project waaromtrent de Commissie voor Islamitische Vrijheden van de Mens (Islamic Human Rights Commission, IHRC, met zetel in Londen, Engeland) zal werken en details omtrent hoe geïntereseerde campagnevoerders deel kunnen nemen.

INTRODUCTIE

De IHRC heeft een nieuw projekt gelanceerd dit jaar specifiek ontworpen om informatie te vergaren omtrent vrouwen die de hijab dragen in Europa en de problemen die zij tegenkomen in verband hiermee. De resultaten van dit projekt zullen gebruikt worden om beleidsmakers te informeren omtrent de discriminatie die Moslim vrouwen ondergaan. De IHRC zal de data ook gebruiken om een inzicht te krijgen in de behoeften van Moslim vrouwen in heel Europa en lobbyen voor lokale, nationale and regionale voorziening voor de behoeften als geidentificeerd.

De IHRC heeft een simpele vragenlijst opgesteld dat 10 minuten tijd kost voor elke zuster om in te vullen en (anoniem, indien gewenst) terug te sturen. De vragenlijst kan van onze website gedownload worden:

https://www.ihrc.org.uk/section.php?section=7&page=1

Als alternatief kun je ons emailen via hijab@ihrc.org

Een vragenlijst zal verstuurd worden welke, na invulling, gestuurd kan worden naar het bovenstaande e-mail adres, gefaxed worden naar nummer (+44)-(0)20 8904 5183 of verstuurd worden naar P.O. Box 598, Wembley, Middlesex HA9 7XH, Engeland, Verenigd Koninkrijk. Als een lid van een groep bent of een eigen lijst hebt, dan zou deze vragenlijst kunnen doorsturen naar de groep met het verzoek het terug te sturen via één van de eerdergenoemde kanalen.

Het is essentieel dat zo veel mogelijk vrouwen de vragenlijst invullen. Ze kunnen gestuurd worden zonder naam en alle informatie zal strikt confidentieel gehouden worden.

Dit projekt is Europawijd. Zusters buiten Europa zijn ook welkom om de vragenlijst in te vullen en hun informatie zal bijgehouden om te monitoren.

De IHRC heeft altijd gestreefd naar de eliminatie van discriminatie van mensen vanwege hun geloof. We hebben geconstateerd dat met name de laatste jaren vrouwen in de
Moslim gemeenschap aan de ontvangende zijde van virulente vormen van discriminatie hebben blootgestaan, wat is toegenomen dankzij de gebeurtenissen van ’11 September’, de daaropvolgende ‘oorlog tegen terreur’ en de doorgaande oorlog in Irak. Zie onze website voor details van al onze rapporten omtrent dit onderwerp in het Verenigd Koninkrijk, Turkije, Duitsland, Frankrijk, Italië en andere landen.

Het is recent naar voren gekomen dat in Frankrijk een nieuw wetsvoorstel gepresenteerd zal worden, ontworpen om het dragen van alle religieuze symbolen in publieke plaatsen te verbieden. Deze wetgeving zou een enorme impact hebben op de vele zusters die ervoor gekozen hebben de hijab te dragen. In andere Europese landen kunnen vrouwen die de hijab dragen discriminatie tegenkomen op het werk, of zelfs wanneer ze gewoon over straat loopt.

Vragenlijst omtrent Hijab – Percepties en Discriminatie

Deze vragenlijst is ontworpen om op een accurate wijze de details van enige aanvallen die hijab dragende vrouwen hebben ondergaan vast te leggen. De vragenlijst is zo ontworpen dat in Deel 1 algemene informatie wordt verkregen. Deel 2 betreft het vastleggen van discriminatie op specifieke gebieden, zoals werk, onderwijs en normale dagelijkse activiteiten.

Gelieve het blokje van je keuze aan te kruisen of de blokjes weg te doen die niet van toepassing zijn (indien je dit formulier via e-mail invult). Je hoeft niet alle vragen te beantwoorden – sla gerust vragen over die je niet wenst te beamtwoorden.

Erkenningen

De IHRC erkent het onderzoek gedaan door Dr Lorraine Sheridan van de Universiteit van Leicester en zou ook graag FEMYSO willen bedanken, die een seminar in Budapest omtrent de rechten van de mens heeft georganiseerd en alwaar het idee voor de lancering van een Europawijd projekt omtrent de discriminatie van Moslim vrouwen zowel momentum als steun kreeg.

Help us reach more people and raise more awareness by sharing this page
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email